Basit Bir Kan Testi Hayatınızı Kurtarabilir

C-reaktif protein (CRP), karaciğer tarafından üretilen ve kanda bulunan bir proteindir. Vücut iltihap kaptığında CRP düzeyi yükselir.

Amerikan Kalp Derneği CRP düzeylerini aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır:

  • Düşük CRP – 1.0 mg / L  az
  • Orta CRP – 1.0 mg / L ile 3.0 mg / L arasında
  • Yüksek CRP – 3.0 mg / L den daha yüksek

Enflamasyon, kendi içinde ciddi bir sorun değildir. Tipik haliyle, travma, hastalık veya enfeksiyona yanıt olarak meydana gelir. Kurdeşen döküntüleri, ayak bileği burkukları veya boğaz ağrısı gibi çeşitli şekillerde tezahür edebilir.

Ancak, devam eden iltihap büyük bir endişe nedenidir ve ciddi hastalıkların göstergesi olabilir.

Bir CRP testi, kanınızdaki CRP seviyesine göre vücudunuzun inflamasyon düzeyini ölçen basit bir kan testidir.

Bu bilgiler gizli sağlık riski standartlarını belirlemek için çok önemlidir. Çeşitli çalışmalarda anormal CRP düzeylerinin aşağıdaki hastalıkların erken uyarı işaretlerinden olabildiğini ortaya koymuştur.

Kalp Hastalığı, Kalp Krizi ve Felç

Anormal bir CRP düzeyi tek başına kalp hastalığı riskinin göstergesi olmasa da, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL veya “kötü” kolesterol) deki artış, kan basıncı, kan şekeri ve trigliserid ile kombine edildiğinde, kesinlikle acil tıbbi yardım gerektiren bir durum meydana gelir.

2005 yılında Kemik Hastalıkları Derneği yayımlanan bir çalışmaya göre, düzenli lipit kontroller sırasında ortaya çıkmayan kalp hastalıkları, krizi ve felç yapılan CRP test sonuçlarında tespit edilebilir.

Ayrıca 2002 yılında Diyabet ve Bakım dergisinde yayınlanan bir çalışmada, artan vücut kitle indeksinin (VKİ), ürik asit ve kan şekeri artışının CRP düzeyleri ve vücut inflamasyonu ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Yukarıda belirtilen tüm koşullar giderek kalp hastalığı, krizi ve inme için yüksek risk faktörleri oluşturur.

Günümüzdeki bu ortak bilgiler sayesinde, ekmek gibi işlenmiş fırın ürünlerinin, bazı tatlıların ve margarinlerin doğrudan kalp hastalıklarını artırdığı anlaşılmıştır.

2005 yılında Beslenme Dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre yüksek trans yağlı gıdalar ile beslenenlerin CRP düzeylerinin diğer insanlara kıyasla daha yüksek olduğu bulunmuştur.

2004 yılında Tıp Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre CRP düzeylerinin aynı zamanda koroner kalp hastalığının (KKH) ılımlı bir göstergesi olduğu belirtildi. Kronik kalp hastalığı genellikle kalp krizi ve inme sonucu kalp ve beyne giden damarlardaki oksijen açısından zengin kan akışını engelleyen bir hastalıktır.

Ulusal Klinik Kimya Derneğinin verilerine göre, CRP düşük seyrettiği durumlar kalıcı kalp hastalığına dönüşebilir damar tıkanıklığının göstergesi olabilir.

Yapılan bir CRP kan testi ile böyle bir kardiyovasküler gelişimi tespit etmek mümkün olabilir.

Gelecekteki kardiyovasküler riski belirlemenin en iyi yolu tercihen yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) testi ile bir lipid profili testi yaptırmaktan geçiyor.

Diyabet

Kalp hastalığı için bir risk faktörü olan yüksek CRP düzeyi ve artan enflamasyon tip 2 diyabet ile de ilişkilidir.

2001 yılında Ulusal Tıp Dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, 188 kişi üzerinde 4 yıl süreli bir izlem yapılmış ve bunların yüzde 15,7 sinin CRP düzeylerinin yüksek olduğu ve şeker hastası olduğu bildirilmiştir.

Kanser

2006 yılında Moleküler Kanser Araştırma Dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, organlardaki kalıcı ve uzun süreli iltihaplanmanın insanı kanser yapabileceği saptanmıştır.

Yüksek CRP düzeyi hiç bir kanserin somut kanıtı değildir, ama doğru tanı için yüksek riskli bireysel yönlendirme için oldukça önemlidir.

Örneğin, 2004 yılında ulusal Tıp Derneği Dergisinde yayınlanan bir çalışmada CRP düzeyleri yüksek seyredenlerin ileride kolon kanserine yakalanma riskinin yüksek olduğu bulundu.

kan testi

Romatoid Artrit (İltihaplı Romatizma)

Yaptıracağınız CRP kan testi ile otoimmün bir hastalık olan romatoid artriti (RA) erken aşamada teşhis ettirebilir ve tedavisini yaptırabilirsiniz.

200 yılında Romatoloji Oxford yayınlanan çalışmaya göre, CRP kan testi, gelecekte güçlü bir ilaç tedavisine ihtiyaç duyan iltihaplı romatizma hastalarını belirlemek amacıyla kullanılabilecek anahtar testlerinden biri olarak tespit edilmiştir.

Uyku Apnesi

Obstrüktif uyku apnesi (OSA), normal nefes alıp vermeyi engelleyen, üst solunum yollarında tıkanma nedeniyle oluşan bir uyku bozukluğudur.

Bu, obesiteye bağlı (ama her zaman değil) vücut enflamasyonun göstergesi olan bir rahatsızlıktır ve kalp hastalığı için yüksek bir risk faktörüdür.

CRP düzeylerinin yüksek çıkması uyku apnesinin göstergesi olabilir.

2002 yılında Dolaşımdaki yayınlanan bir çalışmaya göre, bu kanıya son zamanlarda yapılan CRP test sonuçlarının detaylı incelenmesinin neden olduğu belirtildi.

Bir CRP kan testi yaptırarak uyku apnesinin altında yatan nedeni bulabilirsiniz. Bu test potansiyel kalp hastalığı riskini belirlemenize yardımcı olabilir.

Crohn hastalığı

Crohn hastalığı, kronik ve iltihabi bir bağırsak hastalığıdır. Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ya da aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplar ile kendini gösterir.

Eğer mide rahatsızlığından muzdaripseniz, uzun süreli hazımsızlığınız varsa doktorunuzdan CRP kan testi odaklı tıbbi bakım talep edebilirsiniz.Bu hangi bir spesifik hastalığı tanımlamanıza yardımcı olabilir.

2013 yılında Ulusal Tıp Bilimleri Dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre yüksek CRP düzeyinin crohn hastalığı ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Neden Bu Kadar Önemlidir

Yukarıda da görüldüğü gibi, bir CRP kan testi kesinlikle hayatınızı kurtarabilir.

Ulusal Kalp Derneği’ne göre, CRP testi önümüzdeki on yıl içinde kalp krizi geçirme riskini ölçebilecek en etkili ve faydalı yöntemdir.

Kendini sağlıksız hissedenler, ailesinde kalp hastalığı öyküsü olanlar bu konuda daha dikkatli olmalıdır ve fazla egzersiz yapmamalıdır. Gelecekteki kalp krizini önlemek için hemen bir CRP  testi yaptırabilirsiniz.

Ayrıca, anormal CRP düzeyi, doktorunuzun önceden öngörülen bir bozukluğu düşünmesi için daha fazla bilgi verebilir. O zaman sadece hastalığı teşhis edebilecek etkili testler önerebilir.

Yani, CRP kan testinin sayısız yararları vardır, ve hastalığı önleme daima tedaviden daha iyidir.

CRP Testi Nerede Yaptırılır

Devlet hastanelerinde veya güvendiğiniz başka herhangi bir tıbbi tesiste bu testi yaptırabilirsiniz.

Nasıl Uygulanır

CRP kan testi düzenli kan testi gibi yapılır ve sadece birkaç dakika sürer.

Damarlardaki kan akışını tetiklemek için kolun üst tarafına elastik bant bağlanır. Önce seçilen bölge bir antiseptik ile temizlenir, bir iğne yardımı ile delinir alınan kan bir şişenin içinde toplanır.

İğne vücuttan çıkarıldıktan sonra bölgeye alkollü pamuk yardımı ile bir kaç dakika basınç uygulanır ve yara bandı yapıştırılır.

Risk faktörleri Nelerdir

Bu, genel olarak risksiz bir işlemdir.

Kan alınan alan çevresinde hafif hassasiyet ve ağrı ile karşılaşabilirsiniz.

Testi yaparken uygun hijyen koşulları uygulanmadığı zaman, nadiren de olsa bölge enfekte olabilir.

Yorumla